Dokumenti

Statut

Pravilnici

Strategije

Prijavnice

Tjedni jednakosti #ProBudiJednakost

Agende

Romkinje i Romi_kandidatkinje i kandidati na lokalnim izborima 2021

Članci

Godišnjaci

Temeljni dokumenti za uključivanje Roma i Romkinja

Publikacije

Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021 godinu

Nacrt prijedloga Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za šk. god. 2021_2022 (1) (4)

Javni dokumenti Win-Win faza II

Prijavni obrasci za stipendije

Inkluzivni Kotač - časopis za romske teme

Civil society monitoring report on the quality of the national strategic framework for Roma equality, inclusion, and participation